Використання Сервісів та інтернет магазину означає безумовну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сервісів та інтернет магазину.

1. Персональна інформація, яку отримує і обробляє інтернет магазин та служба доставки

1.1. В рамках цієї Політики під “персональною інформацією Користувача” розуміються:

1.1.1. персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання Сервісів (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2 дані, які автоматично передаються Сервісам в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.2. Ця Політика застосовна тільки до сервісів служби доставки. Служба доставки не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах служби доставки. На таких сайтах у Користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

1.3. Служба доставки в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак служба доставки виходить з того, що Користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Наслідки надання недостовірної інформації визначено в Публічній оферті (далі – оферта) розташованої на сайті LUKAS.UA.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Служба доставки збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісами послуг (виконання оферти та / або інших договорів з користувачем).

2.2. Персональну інформацію Користувача служба доставки може використовувати в наступних цілях:

2.2.1. ідентифікація сторони в рамках оферти та договорів зі службою доставки;

2.2.2. надання Користувачеві персоналізованих сервісів;

2.2.3. зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

2.2.5. реклами своїх продуктів і послуг;

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1. Служба доставки зберігає персональну інформацію Користувачів, забезпечуючи їх конфіденційність і захист від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб.

3.2. Служба доставки вправі передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

А). така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

Б). з метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів служби доставки або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує оферту служби доставки.

3.3. При обробці персональних даних Користувачів служба доставки керується Законом України про захист персональних даних.

4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувачів

Служба доставки приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Зміна Політики конфіденційності

Служба доставки має право вносити зміни в дану Політику. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Користувач зобов’язується самостійно контролювати наявність змін у цій Політиці. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сайті LUKAS.UA.

Дата публікації: 30 березня 2020 року

0